Duben 2015

Výměna okenní kličky

6. dubna 2015 v 17:49

Výměna okenní kličky

1) Vyjmutí staré kličky

 • madlo staré kličky otočíme do vodorovné polohy (otevřené okno)

 • pomocí dvou prstů na horní a dolní straně nadzvedneme plastový štítek, který zakrývá šrouby a pootočíme s ním také do vodorovné polohy

 • šrouby vytočíme

 • vyjmeme starou kličku

2) Instalace nové kličky

 • nasadíme novou kličku ve stejné poloze, ve které jsme starou kličku vyjmuli
 • šrouby zatočíme a utáhneme

Montáž vertikálních žaluzií

6. dubna 2015 v 17:48

1) Instalace stropních držáků


 • vyvrtáme do stropu 2-3 otvory - alespoň 7 cm od zdi aby se mohly lamely volně přetáčet
 • do otvorů vložíme hmoždinky
 • poté vruty přitáhneme stropní držáky
2) Zaklapnutí lišty3) Navěšení látek


 • pověsíme jednotlivé látky na háčky v poloze kolmé k profilu (otevřená žaluzie)


4) Dokončení montáže
Montáž řetízkových žaluzií

6. dubna 2015 v 17:46

1) Uchycení horního profilu žaluzie


 • žaluzii přiložíme na horní profil okna a vystředíme. Do předvrtaných otvorů nasadíme šrouby a dotáhneme.


2) Vyvrtání otvorů pro fixační kolíček

 • do spodního profilu zasklívací lišty vyvrtáme otvory pro fixační kolíček cca 1,5 cm zleva a 1,5 cm zprava. ( vrtákem Ø 3 mm u plastu, Ø 5 mm u dřeva), U dřevěných oken do otvoru Ø 5 mm našroubujeme kovovou hmoždinku (červík)


 • fixační strunu s uzlíkem vsuneme do otvoru a zajistíme kolíkem. Strunu povytáhneme směrem nahoru.


3) Napnutí fixační (vodící) struny

 • fixační strunu napneme přes horní koncovky,
 • následně zajistíme a přebytečnou strunu ustřihneme, necháváme cca 10 cm.


4) Přišroubování úchytu

 • na straně ovládaní navrtáme otvory do zasklívací lišty, pro upevnění úchytu na řetízku.
 • do vyvrtaných otvorů vložíme šrouby a utáhneme. poté nacvakneme krytku aretace.


5) Dokončení montáže

 • Montáž dokončíme nasazením plastových krytek převodovek.